CFA  距离考试还有    天

400-700-9596


CFA考试要点专题分享汇总,每天学习CFA知识!

发表时间:2015-07-28 14:23 编辑: 告诉小伙伴:
0

CFA考试要点专题分享汇总,每天学习CFA知识!CFA一级考试注重对知识点的理解,CFA二级、CFA三级注重对知识点的运用和应用等。

       金程cfa将不错的CFA考试要点以CFA专题形式汇总,帮助大家每天学习一点CFA知识,进步更快。CFA考试知识点比较多,同时如果不能好好理解,会遗忘很快。CFA一级考试注重对知识点的理解,CFA二级、CFA三级注重对知识点的运用和应用等。

      【CFA考试专题】微观经济学:纳什均衡  http://www.gfedu.cn/cfa/content_7038.shtml

      【CFA考试专题】微观经济学:自然垄断http://www.gfedu.cn/cfa/content_7013.shtml

       CFA考试必备计算公式,你掌握了吗?http://www.gfedu.cn/cfa/content_7010.shtml

       CFA一级考试重点:财务报表盈利质量分析知多少!http://www.gfedu.cn/cfa/content_6980.shtml

      【CFA考试专题】微观经济学:opportunitycost和normal profit 

      【CFA考试专题】微观经济学:厂商利润最大化  http://www.gfedu.cn/cfa/content_6946.shtml

      CFA考试最强问答,学霸说很全面!http://www.gfedu.cn/cfa/content_6929.shtml

      【CFA专题分析】CFA一级考点:现金流量 http://www.gfedu.cn/cfa/content_6923.shtml

      【CFA专题分享】微观经济学:MRP正解 http://www.gfedu.cn/cfa/content_6903.shtml

      【CFA专题】微观经济学:盈亏平衡  http://www.gfedu.cn/cfa/content_6838.shtml

      

       热门CFA内容推荐:     CFA考试报名     CFA考试科目     CFA成绩

                              

                         CFA资料

                   

                   

                      

相关阅读:

  1. CFA知识框架图,CFA入门核心课程限时免费领取!
  2. 应试性考试(CPA、司考、CFA)的备考方法
  3. 寒假来袭,大学生该如何有效备考CFA?
  4. 18年6月CFA level 1 2 3级备考时间、科目难度解析
  5. 纵使17年CFA虐我千百遍,我待18CFA考试依旧如初恋
  6. CFA资料丨《CFA中文手册》,限时半价购了!

400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

©2014金程网校保留所有权利

TOP
X

注册金程网校

同意金程的《用户协议》

已有账号,马上登录